Åtgärdsmotion 8/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr   8/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärdsplan för den offentliga ekonomins återhämtning

 

 

Motivering

Landskapsregeringen har kommit med ett meddelande kring fem fokusområden för nystart av Åland. Undertecknande anser att meddelandet saknar nödvändiga åtgärder och inte är tillräckligt konkret för att lyfta Åland ur den ekonomiska kris som idag är ett fullbordat faktum. Ålands ekonomiska läge är akut med ett lånebehov bara de kommande åren om 120 miljoner € för att hantera driften. Landskapsregeringen verkar oförmögen att bromsa den negativa utvecklingen. Landskapsregeringen saknar politiska åtgärder som på ett tydligt sätt kunde skapa nödvändig riktningsförändring från lånefinansierad drift till en stark ekonomi. Vi ser därför behov av en mängd handlingskraftiga åtgärder inom flertal områden för att uppnå ekonomi i balans 2027.

 

Liberalerna ser framförallt behov av åtgärder inom följande områden:

·         Tillväxt och konkurrenskraft

·         Reformarbete och samordning

·         En tydlig arbetslinje

·         Avbyråkratisering

·         Budgetlag, 0-budget och målfokus

·         Processutveckling, automatisering och digitalisering

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att innan sommaruppehållet återkomma till lagtinget med en konkret åtgärdsplan för hur man avser hantera den offentliga ekonomins återhämtning.

 

 

 

Mariehamn den 5 maj 2021

 

 

Katrin Sjögren                                                           Simon Påvals

 

 

 

John Holmberg                                                         Pernilla Söderlund

 

 

 

Rainer Juslin                                                            Ingrid Zetterman