Åtgärdsmotion 9/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 9/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2018-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Om skyldighet att anmäla viltolycka

 

På Åland sker förhållandevis många viltolyckor, men det finns ingen lagstiftning, som anger vilka åtgärder man måste vidta i samband med en olycka, exempelvis för att minska ett djurs lidande efter en olycka.

 

Enligt jaktlagen i Sverige är man skyldighet att göra en polisanmälan om en sammanstötning skett med vissa djur, även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka är straffbart och kan ge böter.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten att införa anmälningsplikt i samband med viltolyckor.

 

 

 

Mariehamn den 17 september 2018

 

 

Stephan Toivonen