Åtgärdsmotion 9/2018-2019

Tillhör ärendet: Rädda det åländska fisket
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 9/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm  

2019-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rädda det åländska fisket

 

 

Landskapets fiskarkår har länge kämpat med lönsamhetsproblem samt problemen med säl och skarv. Av den stolta fiskeflotta som fanns ännu i början av 1990-talet återstår bara en liten spillra och de som valt att fortsätta eller börja med denna högst osäkra näring har nu ytterligare två akuta hot mot existensen uppkommit. Dels har årets laxkvot fyllts vilket medförde stopp för laxfisket från och med måndagen den 10:e juni, dels hotar ett totalstopp för torskfiske i hela Östersjön inom någon vecka. Laxkvotens storlek har i strid med Självstyrelselagen ensidigt bestämts i Helsingfors vilket medfört att den är otillräcklig medan torskfiskestoppet är på EU-nivå men där de regionala skillnaderna inte beaktas.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att rädda fisket dels genom att omgående utkräva en tilläggskvot för lax, dels genom att verka för ett undantag för torskfiskestoppet för det småskaliga garnfisket efter torsk i åländska vatten.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 juni 2019

 

 

 

 

 

 

Mikael Lindholm