Enkel fråga 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Sune Mattsson

1999-12-08

EF0119992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Tryggande av oljeförsörjningen

 

 

Oljeförsörjningen på Åland omstruktureras nu kraftigt. Oljehamnen i Mariehamn avvecklas och i stället kommer ett litet oljelager i Långnäs. Det lilla lagret i Långnäs med 800 kbm kapacitet räcker om det blir en ordentlig köldperiod endast för några dagars försörjning. Sårbarheten blir stor för det åländska samhället om det t.ex. blir ishinder eller fartygshaveri eller andra störningar i trafiken från riket till Åland.

 

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag i den ordning lagtingsordningen 48 § 2 mom. anger  till vederbörande ledamot av landskapsstyrelsen ställa följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att trygga Ålands olje-försörjning?

 

 

Mariehamn den 8 december 1999

 

 

 

Sune Mattsson