Enkel fråga 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Raija-Liisa Eklöw

2000-11-01

EF0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Åtgärder för billigare kollektivtrafik

 

 

Ur miljösynpunkt är det ytterst viktigt att öka användandet av kollektivtrafiken på hela Åland. Bussbolagen har nyligen,  med stöd av landskapsstyrelsebeslut angående trafiktaxa för personbefordran i yrkesmässig trafik, höjt priset för en personbiljett med ca 5 procent. Detta har hänt i ett läge när priserna borde ha sänkts.

     Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem i landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att möjliggöra billigare kollektivtrafik för landsbygdsborna?

 

 

Mariehamn den 1 november 2000

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw