Enkel fråga 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2001-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Landskapsstyrelsen har den 28 juni 2001 gjort en riktad anbudsförfrågan om miljöutredning till tre företag, varav ett från Åland och den 18 juli antagit det enligt landskapsstyrelsens bedömning mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet om 63.500 mk exklusive moms. Det åländska företaget Terrana Ab fick icke taga del av anbudsförfrågan.

     Som svar på en skriftlig förfrågan från Terrana Ab angående orsakerna till detta meddelar landskapsstyrelsen den 6 november 2001 att det för närvarande inte finns ett tillräckligt förtroende för företaget pga dels innehavarens "osakliga beskyllningar i media och i telefon om landskapsstyrelsens inkompetens" och dels tidigare erfarenheter av samarbetssvårigheter med företaget. Därför riktade landskapsstyrelsen inte någon anbudsförfrågan till företaget.

 

Med hänvisning till det anförda riktar jag med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen  följande enkla fråga till landskapsstyrelsen: 

 

Anser landskapsstyrelsen att ett kompetent bolag skall uteslutas vid anbudsförfrågan enbart för att bolagets personal riktat kritik mot landskapsstyrelsen och att landskapsstyrelsens svar av den 6 november 2001 på en förfrågan om orsaken härtill överensstämmer med god förvaltningssed?

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2001

 

 

Ronald Boman