Enkel fråga 1/2002-2003

Tillhör ärendet: Djurskyddet på Åland
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-11-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Djurskyddet på Åland                 

 

Den senaste tiden har det förekommit uppgifter i massmedia om att det åländska djurskyddet inte fungerar tillfredställande. Enligt 44 § Djurskyddslag för landskapet Åland  (ÅFS 1998/95) ankommer det på landskapsstyrelsen att övervaka att bestämmelserna i nämnda lag följs.

 

Med hänvisning till det ovan anförda riktar jag med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen följande enkla fråga till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen:

 

Anser landskapsstyrelsen att djurskyddet på Åland fungerar i konformitet med djurskyddslagens intentioner?

 

 

Mariehamn den 1 november 2002

 

 

 

Danne Sundman