Enkel fråga 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


VAT-nummer för åländska företag

 

 

Landskapsstyrelsen har i flere sammanhang lovat att osynliggöra den s.k. skattegränsen. Ett eget VAT-nummer skulle enligt många förbättra de åländska företagens konkurrenskraft.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

 

Vilken är orsakerna till att det är så svårt för de åländska företagen att erhålla ett eget VAT-nummer ?

 

 

Mariehamn den 5 december 2003

 

 

Barbro Sundback