Enkel fråga 1/2004-2005

Tillhör ärendet: Potatisodlingen på Åland
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2004-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Potatisodlingen på Åland

 

Norska koncernen Orkla har lagt ett bud på den för de åländska producenterna oerhört viktiga Chipskoncernen. Jordbrukarna har nyligen fått besked om att betodlingen är i farozonen. Ett besked om att även potatisproduktionen råkar ut för samma öde vore ödesdigert för det åländska samhället.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapregeringen vidta för att säkra potatisodlingen på Åland?

 

 

Mariehamn den 8 november 2004

 

 

Brage Eklund