Enkel fråga 1/2005-2006

Tillhör ärendet: Åland och Europarådet
Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2005-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Åland och Europarådet

 

 

Enligt uppgifter i åländska massmedier har tre observatörer på uppdrag av Europarådets rådgivande kommitté för skyddet av nationella minoriteter granskat Åland utgående från ramkonventionen rörande minoritetsrättigheter. I februari 2006 förs rapporten vidare inom Europarådet.

     Vid en liknande granskning år 2001 gavs Ålands självstyrelseorgan inte möjlighet att bemöta de synpunkter som observatörerna förde vidare till ministerkommittén.

    

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt har landskapsregeringen bevakat Ålands intressen med anledning av Europarådet förnyade granskning av Ålands i självstyrelselagen tryggade enspråkighet?

 

 

Mariehamn den 2 december 2005

 

 

Anders Eriksson