Enkel fråga 1/2006-2007

Tillhör ärendet: Jämställda löner
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson

2006-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Jämställda löner

 

 

Landskapet bör vara ett föredöme och medverka till en solidarisk lönepolitik så att kvinnors och mäns arbetsinsatser i samhället värderas lika, lika lön för likvärdigt arbete. För att komma tillrätta med den stora ojämställdhet som råder i lönesättningen måste olika åtgärder vidtas. Landskapsrege-ringen har rent konkret som en stor arbetsgivare ansvar och möjligheter att utjämna de könsrelaterade löneskillnaderna inom den egna personalgruppen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att skapa en balans i lönesättningen så att kvinnors och mäns arbetsinsatser värderas lika, "lika lön för likvärdigt arbete"?

 

 

Mariehamn den 15 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson