Enkel fråga 1/2008-2009

Tillhör ärendet: Fastighetsmäklarprov
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


 

Fastighetsmäklarprov

 

Ålands landskapsregering beslöt den 22 mars 2005 att det fastighets- mäklarprov, som anordnas av Centralhandelskammaren i Finland, också skall ordnas på Åland. För att bli registrerad som fastighetsmäklare på Åland skall därtill den enskilde genomgå ett kompletterande prov som anordnas av den av landskapsregeringen tillsatta fastighetsmäklarnämnden. För registrering bör båda prov vara godkända. Landskapsregeringen har uppenbarligen valt detta förfaringssätt eftersom Ålands lagting saknar lagstiftningsbehörighet på de rättsområden som huvudsakligen omfattas av fastighetsmäklar-verksamheten. I och med att allt mindre facklitteratur på svenska språket ges ut i Finland blir det dock allt svårare att kunna följa med vad som händer inom olika fackområden för de personer, som inte till fullo behärskar finska språket. Resultatet är att det idag i praktiken är omöjligt att med framgång avlägga ett godkänt fastighetsmäklarprov anordnat i Centralhandelskammarens i Finland regi ifall vederbörande inte besitter synnerligen goda kunskaper i finska.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till

vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att det skall gå att avlägga fastighetsmäklarprov på Åland utgående från svenskspråkig rättslitteratur?

 

 

Mariehamn den 25 november 2008

 

 

Harry Jansson