Enkel fråga 1/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg

2009-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Deltagande i religionsundervisning

 

Det har framkommit i media att elever med annan tro än den Evangeliska-Lutherska kyrkans, utestängs från den religionsundervisning som erbjuds i den åländska grundutbildningen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att elever som inte tillhör Evangelisk-lutherska kyrkan ges möjlighet att delta i religionsundervisningen?

 

 

Mariehamn den 3 november 2009

 

 

Mika Nordberg