Enkel fråga 10/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 10/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Roger Jansson

2001-04-10

EF1020002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsens lagberedningsprogram

 

 

Lagtinget, dess utskott och ledamöter har ett rimligt behov av tidsplanering. Antalet ärenden i lagtinget är litet och minskar nu efter att landskapsstyrelsen återtagit det enda större lagstiftningspaketet som legat för behandling i lagtinget, Plan- och byggnadslag för landskapet Åland. Uttalat behov av förnyad lagstiftning finns förutom därom, avseende arbetsmarknadslag, lantbrukslag, näringsstödslag, personregisterlag, offentlighetslag, jordförvärvslag, registerlag, finansförvaltningslag, lag om offentlig upphandling, arkivlag, lag om sjösäkerhetscentrumet, renhållningslag, båttrafiklag, med flera.

 

Hänvisande till ovanstående får jag vördsamt med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen till landskapsstyrelsen ställa följande fråga

 

Hur ser landskapsstyrelsens lagberednings-program ut inkluderande ungefärlig tidtabell för åtminstone år 2001?

 

 

 

Mariehamn den 10 april 2001

 

 

 

Roger Jansson