Enkel fråga 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 10/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2002-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Löften om ersättningar till vårdanställda

 

 

Frågan om extra ersättningar till vårdpersonal som på sin lediga tid ställt upp för att vårda respiratorpatienter har aktualiserats i ÅHS:s styrelse och i landskapsstyrelsen. Enligt uppgift så upplever vårdpersonalen att man inte får de ersättningar som utlovats.

     Med anledning av ovanstående vill jag i enlighet med 48 § 2 mom. i lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen ställa följande enkla fråga:

 

Vilka löften och förhandsbesked om ersättningar till vårdanställda som vårdat respiratorpatienter har givits av sjukvårdsansvarige ledamoten i landskapsstyrelsen?

 

 

 

 

Mariehamn den 18 mars 2002

 

 

Jörgen Strand