Enkel fråga 10/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 10/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2006-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Referensgrupp för demokratiutredning

 

 

Landskapsregeringen har tillsatt en referensgrupp med uppgift att formulera uppdraget för en demokratiutredning samt att fungera som stöd för utredningen. Gruppen är sammansatt endast av representanter för regeringspartierna vilket betyder att över 43 procent av ålänningarna inte är representerade i denna grupp som skall syssla med en så pass viktig och övergripande frågeställning som demokratiutveckling.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Med vilka motiv har landskapsregeringen beslutat att utestänga de partier som inte tillhör landskapsregeringen från referensgruppen för demokratiarbetet i landskapet?

 

 

Mariehamn den 15 mars 2006

 

 

 

Danne Sundman