Enkel fråga 10/2007-2008

Tillhör ärendet: Fisketurism
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 10/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2008-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Fisketurismen

 

Verksamhetsförutsättningarna för fisketurismen har varit livligt diskuterade den senaste tiden utgående från tillgången på fiskevatten och fisk kontra respekten för det privata vattenägandet och hållbar användning av naturresurserna. Problematiken förtjänar att uppmärksammas av landskapsregeringen men därifrån hörs inget i frågan.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att föra en politik som garanterar fisketurismens verksamhetsförutsättningar  samtidigt som vattenägandet respekteras och ett hållbart fiske garanteras?

 

 

Mariehamn den 8 september 2008

 

 

 

Danne Sundman