Enkel fråga 10/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 10/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2010-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tillämpningsanvisningar för ordningslagen

 

 

Den åländska ordningslagstiftningen är i stora drag blankettlagstiftning som innehåller vissa bestämmelser som avviker från motsvarande rikslagstiftning. Landskapsregeringen har inte utfärdat några anvisningar för tillämpningen av den åländska ordningslagstiftningen. Polisen på Åland anser detta vara en stor brist och många inom polisen anser att rättssäkerheten är i fara.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen utfärda tillämpningsanvisningar för den åländska ordningslagstiftningen eller anser landskapsregeringen att behov inte föreligger och att rättssäkerheten är tryggad?

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2010

 

 

Barbro Sundback