Enkel fråga 10/2010-2011

Tillhör ärendet: Registrering av fordon
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 10/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2011-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Registrering av fordon

 

 

Intresset för motorsportgrenen folkrace är stort på Åland men byråkratiska hinder i form av krav på registrering av bilar hindrar åländska utövare att använda sig av åländska bilar vilket borde åtgärdas. Att gamla bilar tas ur trafik och bara används vid ett fåtal tillfällen per år är dessutom positivt för miljön.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad avser landskapsregeringen göra för att underlätta för att åländska utövare av folkrace ska kunna använda åländska bilar i utövandet av sin sport?

 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2011

 

 

Danne Sundman