Enkel fråga 11/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Jörgen Strand

2001-04-11

EF1120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Utrymmen för yrkesträningsundervisningen

 

 

Yrkesskolan har planerat och har skissritningar i stort sett klara för en tillbyggnad gällande utrymmen åt yrkesträningsundervisningen som startat under senaste år. Planerad byggstart har varit hösten 2001. I massmedia har skolans ledning uttalat farhågor om att tillbyggnaden kommer att skjutas på framtiden. Detta skulle i sin tur innebära att man inte kan ta emot de antal elever som undervisningen var tänkt för.

 

Med anledning av ovanstående vill jag i enlighet med 48 § 2 mom. I lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapstyrelsen ställa följande enkla fråga:

 

Kommer landskapsstyrelsen att inleda byggandet av utrymmen för yrkesträningsundervisningen som planerat hösten 2001 eller kommer man att prioritera annat?

 

 

Mariehamn den 11 april 2001

 

 

 

Jörgen Strand