Enkel fråga 11/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2002-04-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ålands förvaltningsdomstol

 

 

Under 1980-talet arbetade självstyrelsen hårt för att få en ”egen” förvaltningsdomstol placerad på Åland. Under medlet och senare delen av 1990-talet kritiserades vi från justitieministeriet och Högsta Förvaltningsdomstolen för att vi inte tillräckligt hade överfört besvärsärenden från landskapsstyrelsen till förvaltningsdomstolen. När så detta skett visar det sig att domstolen inte har kapacitet att behandla de åländska ärenden, utan ärenden kan ligga oavgjorda till och med i flera år, men normalt mellan 1 och 2 år.

 

     Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Hur avser landskapsstyrelsen påverka rikets myndigheter för att säkerställa att behandlingstiderna i Ålands förvaltningsdomstol kan nedbringas till en normal nivå på 6 månader och mindre?

 

 

Mariehamn den 15 april 2002

 

 

 

Roger Jansson