Enkel fråga 11/2002-2003

Tillhör ärendet: Nyttjande av köksutrymmen
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2003-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Nyttjande av köksutrymmen

 

 

Hälsonämnden har 27.02.2003 med hänvisning till § 47 LL om hälsovård beslutat att informera berörda parter följande: Köksutrymmen vilka är godkända av hälsonämnden för sitt ändamål som tillredning och hantering av kost för barn, åldringar m.fl. får inte användas för beredning av livsmedel av utomstående så som uthyrning, festservice o.s.v. Konsekvensen är att idrottsföreningar, Hem och skola och andra ideella organisationer inte kan använda eller hyra in sig i till exempel skolkök.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder kan eller kommer landskapsstyrelsen att vidta för att möjliggöra för ideella föreningar och andra organisationer att få nyttja offentliga köksutrymmen?

 

 

Mariehamn den 23 april 2003

 

 

Jörgen Strand