Enkel fråga 11/2004-2005

Tillhör ärendet: Lokal upphandling
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-10-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Lokal upphandling

 

 

Landskapsregeringen har nyligen vid två tillfällen beslutat anlita utomåländska företag för tjänster som kan levereras lokalt, i beslut 20.9.2005 angående inkasso och i beslut 11.19.2005 angående bokningssystem för Ålandstrafiken. Detta har gjorts trots tidigare utfästelser, i samband med svar på en enkel fråga i samma ämne, att lokala leverantörer skall anlitas.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Med vilka motiv förbigår landskapsregeringen lokala leverantörer vid upphandling av tjänster?

 

 

Mariehamn den 17 oktober 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm