Enkel fråga 11/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2006-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Avslag av jordförvärvsansökan

 

 

Landskapsregeringen har den 16 november 2004 avgett ett beslut 942K12 som avslår sökandes jordförvärvsansökan. De lagrum som bland annat kan vara aktuella i denna ansökan är landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 4 samt landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd § 4 mom. 7.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilka laglighets - och ändamålsenlighetsgrunder har landskapsregeringen beslutat avslå den i beslutet 942K12 avsedda jordförvärvsansökan?

 

 

Mariehamn den 16 mars 2006

 

 

 

 

Mats Perämaa