Enkel fråga 11/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2007-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Föreningen Företagsam skärgård

 

Den nystartade föreningen Företagsam skärgård har för avsikt att fortsätta det arbete som tidigare utfördes i projektform under samma namn. Arbetet innefattar företagsrådgivning, näringslivsutveckling, inflyttning o.s.v. Finansutskottet och lagtinget har beslutat att landskapsregeringen skall se till att verksamheten fortsätter utan avbrott. Skärgårdsnämnden har gett sitt stöd för verksamheten.

     Nu riskerar verksamheten att raseras med kompetensdränering som följd. Skärgården minskar ytterligare i befolkning då befintlig personal tvingas söka sig andra arbeten och bosättningsorter.

    

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att den verksamhet som Företagsam skärgård bedriver skall kunna fortsätta utan avbrott?

 

 

Mariehamn den 4 april 2007

 

 

 

 

Mats Perämaa