Enkel fråga 11/2007-2008

Tillhör ärendet: Resurs- och behovsplan
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2008-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Resurs- och behovsplan

 

 

I framställning nr 19/2007-2008 skriver regeringen på följande sätt: "Landskapsregeringen lämnar i september en resurs- och behovsplan till lagtinget i form av ett meddelande där valperiodens budgetramar anges samtidigt som analyser över resurs- och behovsutvecklingen fram till år 2020 presenteras. Analyserna och prognoserna skall ha en särskild betoning på den demografiska utvecklingen, vårdbehov samt införlivandet av begreppet hållbar utveckling i budgeteringen. Landskapsregeringen avser även att i resurs- och behovsplanen presentera en så fullödig bild som möjligt över offentliga investeringar i anläggningar samt beroende på konjunkturläget ange anpassningen av dessa i tidsaxeln."

 

I betänkande nr 4/2007-2008 konstaterar lagtinget att landskapsregeringen har för avsikt att överlämna en resurs- och behovsplan för mandatperioden samt en analys över resurs- och behovsutvecklingen fram till år 2020 till lagtinget i september.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Kommer landskapsregeringen att som beslutet är överlämna den utlovade resurs- och behovsplanen till lagtinget i september 2008.

 

 

Mariehamn den 15 september 2008

 

 

Barbro Sundback