Enkel fråga 11/2008-2009

Tillhör ärendet: Höga matpriser
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2009-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Höga matpriser

 

Det sägs att EU:s jordbruksstöd och de nationella stödordningarna bidrar till att hålla ner matpriserna. Samtidigt kan man konstatera att de åländska och finländska konsumentpriserna stigit medan de sjunkit i alla andra EU-länder.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur förklarar landskapsregeringen de höga matpriserna på Åland?

 

 

Mariehamn den 10 mars 2009

 

 

Barbro Sundback