Enkel fråga 12/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Jörgen Strand

2001-04-17

EF1220002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Om landskapets stöd till en badanläggning i Mariehamn

 

 

Mariehamns stad kommer inom kort att ta beslut hur man skall gå vidare i badhusfrågan. För att veta på vilken nivå man skall lägga denna investering och vilka funktioner en badanläggning skall innehålla, så skulle det vara viktigt att landskapsstyrelsen ger klara besked i vilken omfattning man stöder denna investering. Är det på lägsta nivån 25 procent eller är det högsta nivån som när det gäller golfbanan i Finström, nämligen 100 procent.

 

Med anledning av ovanstående vill jag i enlighet med 48 § 2 mom. I lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapstyrelsen ställa följande enkla fråga:

 

Vilken stödprocent kommer att gälla när Mariehamns stad skall förverkliga en badanläggning?

 

 

Mariehamn den 17 april 2001

 

 

 

Jörgen Strand