Enkel fråga 12/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2002-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Yrkesträningen vid Ålands yrkesskola

 

 

Yrkesträningsträningsutbildningen är i stort behov av ändamålsenliga utrymmen för sin undervisning. I samband med lagtingets behandling av landskapets budget för år 2002 debatterades frågan. Finansutskottet skrev i sitt betänkande ”Utskottet har erfarit att den föreslagna lösningen för yrkesträningsundervisningens behov inte motsvarar behovet av utrymmen som undervisningen fordrar. Därför bör landskapsstyrelsen överväga en annan lösning”. Lagtinget omfattade finansutskottets skrivningar.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

 

På vilket sätt avser landskapsstyrelsen tillgodose yrkesträningsutbildningens behov av ändamålsenliga utrymmen?

 

 

Mariehamn den 18 april 2002

 

 

 

Harriet Lindeman