Enkel fråga 12/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Lindqvist

2003-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Övertagande av beskattningsbehörighet

 

 

I landskapsstyrelsens handlingsprogram står följande att läsa; ”Landskapsstyrelsen skall försöka förmå riksmyndigheterna att medverka till att Åland får behörighet över samfundsbeskattningen och möjlighet att tillämpa från riket avvikande indirekta skatter i enlighet med avsikterna i Ålandsprotokollet i EU-fördragen..”

     En kommitté finns tillsatt för att utreda alternativa modeller till övertagande av beskattningsbehörighet, men något betänkande har inte ännu överlämnats till lagtinget.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

När avser landskapsstyrelsen komma fram till ett ställningstagande i frågan rörande övertagande av bekattningsbehörigeten?

 

 

Mariehamn den 23 april 2003

 

 

Fredrik Lindqvist