Enkel fråga 12/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2006-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ruinbana för träning med räddnings- och polishundar

 

 

Behovet av en ruinbana för träning med räddnings- och polishundar har aktualiserats vid ett flertal tillfällen, senast i ett brev till lagtingsgrupperna. För att garantera tillgången på utbildade räddnings- och polishundar för bl.a. sökning av saknade personer i terräng borde en anläggning för träning komma till stånd.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att en anläggning för träning av räddnings- och polishundar skall förverkligas på Åland?

 

 

Mariehamn den 31 mars 2006

 

 

Danne Sundman