Enkel fråga 12/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2007-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Krav på nya avloppslösningar i glesbygden

 

 

Landskapsregeringen har beslutat att alla enskilda avloppslösningar skall underkastas högt ställda reningskrav i fråga om fosfor- och kvävereduktion före den 1.1 2008. Det utlovade offentliga stödsystemet leder dock till dubbel orättvisa för alla bosatta i glesbygden, där hushållen tvingas själva stå för hela kostnaden på upp 6.000 euro per avloppsanläggning medan invånare i tätbebyggelse ansluts till kommunala avloppsnät där kostnaderna till största delen täckta via landskapsbidrag och kommunal finansiering.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att det beslutade regelverket för enskilda avlopp är rättvist och svarar mot de grundläggande kraven på lika behandling?

 

 

 

Mariehamn den 11 april 2007

 

 

Brage Eklund