Enkel fråga 12/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2008-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Läkartjänster på norra Åland

 

 

Läkarsituationen på norra Åland är långt ifrån tillfredsställande. Under en längre tid har inte tjänsterna varit besatta. Detta innebär att hemsjukvården för de äldre samt skolhälsovården för barn och unga inte kan skötas enligt läkarnas befolkningsansvar.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad tänker landskapsregeringen göra för att få till stånd en fungerande läkartjänst inom hälsovården på norra Åland?

 

 

Mariehamn den 23 september 2008

 

 

Barbro Sundback