Enkel fråga 12/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2010-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tillgång till svensk TV via PLAY-funktionerna

 

Enligt avtal med både Sveriges Television och TV4 har ålänningarna viss tillgång till svensk TV. Ett allt vanligare sätt att se på TV är att nyttja de s.k. PLAY-funktionerna på Internet oberoende av tidpunkt. Det är dock problem att få tillgång till alla program eftersom vissa är begränsade till svenskt territorium, en begränsning som inte ska innefatta Åland utan ålänningarna ska ha tillgång till denna funktion för alla program.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad avser landskapsregeringen göra för att lösa problematiken avseende ålänningars möjlighet att se svensk TV via de s.k. PLAY-funktionerna?

 

 

 

Mariehamn den 21 april 2010

 

 

 

Danne Sundman