Enkel fråga 12/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 12/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2011-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


 

 

Ekologisk odling och hållbar utveckling

 

Den ekologiska produktionen på Åland motsvarar inte efterfrågan utan kunde öka och utvecklas betydligt. Landskapsregeringen eftersträvar hundraprocentigt ekologiskt jordbruk i sin hållbarhetsvision men i konkret handling verkar man i en annan riktning. Inte ens på landskapets egna marker prioriteras längre ekologisk odling, exempelvis på nyligen utarrenderade Grelsby kungsgård.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen utveckla den ekologiska odlingen på Åland och långsiktigt uppnå sina mål för hållbar utveckling inom jordbrukssektorn?

 

 

 

Mariehamn den 28 februari 2011

 

 

Camilla Gunell