Enkel fråga 13/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Bert Häggblom

2001-04-17

HM1320002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Förtydligande av landskapsstyrelsens jordförvärvsprinciper

 

 

Ålands landskapsstyrelse, genom lantrådet Roger Nordlund, har på enskild föredragning den 10 april 2001 beslutat om att överföra ärendet om "Förtydligande av landskapsstyrelsens principer för beviljande av tillstånd enligt 2 § 1 mom. jordförvärvslagen för Åland, att med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller annat avtal besitta fast egendom i landskapet" till behandling i plenum.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande enkla fråga:

 

Vad avser landskapsstyrelsen att förtydliga i nu gällande jordförvärvs-principer?

 

 

Mariehamn den 17 april 2001

 

 

 

Bert Häggblom