Enkel fråga 13/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2002-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Den svenska elnätstariffen

 

 

Sveriges regerings proposition nr 143/2001-2002 om ändringar i ellagen från 1997 ligger i Sveriges Riksdag för behandling. Propositionen innehåller inget stadgande som omöjliggör att lyfta bort elnätstariffen på elexporten till Åland. Däremot ingår i propositionens motiveringar resonemang som likställer Åland och Bornholm ur ellagstiftningssynpunkt. Om det får stå opåtalat genom riksdagsbehandlingen så kommer det att försvåra landskapsstyrelsens förhandlingar med Sveriges regering om att mellan Nordens elländer uppnå rättvisa och likabehandling.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Hur har landskapsstyrelsen agerat gentemot Sveriges riksdag för att få en korrigering av motiveringarna till ellagspropositionen (nr 143/2001-2002) om Ålands ställning som i konstitutionell mening eget elland.

 

 

Mariehamn den 21 maj 2002

 

 

 

Roger Jansson