Enkel fråga 13/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Lindqvist

2003-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Slopande av investeringsstöd för värmepump

 

 

I landskapsstyrelsens handlingsprogram står följande att läsa; ”Övergång till förnyelsebara energiformer för privata hushåll och i landskapets fastigheter skall prioriteras.”

     Detta till trots har landskapsstyrelsen nyligen beslutat att investeringsstöd inte ska utgå för installation av värmepumpar i nyproducerade bostäder. Därmed blir det mindre intressant att välja en miljövänlig uppvärmningsform när man t.ex. bygger ett egnahemshus.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vad är landskapsstyrelsens motivering till slopande av investeringsstöd för installation av värmepump i nya bostäder?

 

 

Mariehamn den 23 april 2003

 

 

Fredrik Lindqvist