Enkel fråga 13/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-10-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Planerad sjukvård inom ÅHS för åländska studerande utomlands

 

 

Enligt gällande bestämmelser måste en studerande skriva sig på studieorten vilket medför att planerad sjukvård skall ske bosättningsorten. Enligt beslut i ÅHS styrelse skall även planerad sjukvård erbjudas hemma på Åland till dessa studerande genom att i praktiken utge ett användarkort, i samband med beslut om studiestöd, som berättigar till denna sjukvård vilket inte har skett trots löfte från landskapsregeringen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att beslutet angående möjligheterna att erhålla planerad sjukvård inom ÅHS för de ålänningar som studerar utomlands är verkställt?

 

 

Mariehamn den 28 oktober 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm