Enkel fråga 13/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2006-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Upphandling av externa lagberedningsresurser

 

 

Landskapsregeringen har anlitat en privat juridisk byrå för ett uppdrag bestående i utformning av viss ny pensionslagstiftning. Uppdraget har upphandlats på finansavdelningen, det är dock oklart hur upphandlingen gått till.

 

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt har landskapsregeringens finansavdelning genomfört upphandlingen av ett uppdrag bestående i utformning av viss ny pensionslagstiftning från en privat juridisk byrå?

 

 

Mariehamn den 5 april 2006

 

 

Danne Sundman