Enkel fråga 13/2008-2009

Tillhör ärendet: Principer för lönesättning
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2009-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Principer för lönesättning

 

I massmedia rapporteras om PAF:s planer på att införa rörliga löner för sina anställda och sedan tidigare finns inslag av resultatbaserade löner inom bl.a. Posten Åland. Samtidigt som detta kan vara en behövlig utveckling för att stärka dessa bolags konkurrenskraft och på sikt säkra avkastningen från dem pågår en diskussion om den generella och branschvisa lämpligheten av dylika lönesättningar. För att få en balanserad utveckling som finner stöd hos ägarna, Ålands folk, borde landskapsregeringen som ägare fastställa tydliga riktlinjer för hur dylika lönesystem ska få utformas avseende villkor och syften.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till

vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen ta fram riktlinjer för hur lönesystemen får utformas i av landskapet ägda samfund?

 

 

 

Mariehamn den 19 mars 2009

 

 

Danne Sundman