Enkel fråga 13/2009-2010

Tillhör ärendet: Utbildningsplatser
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2010-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utbildningsplatser

 

Under en längre tid har det varit klart att stora utmaningar väntar inför hösten 2010 beträffande studieplatser för unga.

     Det är ett samhällsansvar att tillse att unga inte hamnar utanför arbetsliv och studier. Antalet studieplatser bör därför vara tillräckligt för alla, även dem med funktionsnedsättning och anpassad läroplan.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt ämnar landskapsregeringen tillgodose att antalet studieplatser inför hösten 2010 är tillräckligt?

 

 

 

Mariehamn den 24 maj 2010

 

 

Camilla Gunell