Enkel fråga 13/2010-2011

Tillhör ärendet: Stornäset
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 13/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2011-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Stornäset

 

I budgeten för 2010 säger landskapsregeringen att man har beredskap att arrendera ut mark för en högkvalitativ golfbana på Stornäset i Kastelholm. Opinionen mot att offra detta värdefulla natur- och kulturområde har varit stark. Eftersom frågan verkar ha gått i stå finns det skäl att undra om regeringen har lyssnat till denna opinion.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Har regeringen äntligen övergivit planerna på att exploatera Stornäset och finns det i så fall andra alternativ för att utveckla golfdestinationen Åland?

 

 

 

Mariehamn den 1 mars 2011

 

 

Carina Aaltonen