Enkel fråga 14/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 14/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Bert  Häggblom

2001-04-23

EF1420002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsens ändrade jordförvärvsprinciper

 

 

Ålands landskapsstyrelse har den 19 april beslutat att antaga förtydligande principer för beviljande av tillstånd enligt 2 § 1 mom. jordförvärvslagen för Åland, att med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller annat avtal besitta fast egendom i landskapet.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande enkla fråga:

 

Av vilken anledning beslutar landskapsstyrelsen om att ändra jordförvärvsprinciperna utan att meddela eller konsultera lagtinget?

 

 

Mariehamn den 23 april 2001

 

 

 

Bert Häggblom