Enkel fråga 14/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 14/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2002-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Besökssiffrorna i Eckeröhallen

 

 

Eckeröhallen byggdes och finansierades av landskapet. Denna investering för 36 miljoner mark byggdes uttryckligen för att befrämja besöknäringen. Idag har hallen varit i bruk mer än ett  verksamhetsår.

 

Med anledning av ovanstående vill jag i enlighet med 48 § 2 mom. i lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen ställa följande enkla fråga:

 

Hur många utomåländska föreningar har under senaste verksamhetsåret besökt Eckeröhallen, samt hur många personbesök och övernattningar har denna landskapsägda hall givit  turistnäringen på Åland ?

 

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2002

 

 

Jörgen Strand