Enkel fråga 14/2002-2003

Tillhör ärendet: Förenkling av byråkratin
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 14/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Englund

2003-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Förenkling av byråkratin

 

 

Vi lagtingsledamöter har varit med om att anta lagframställningar och andra regler som har lett till att byråkratin har ökat för företagare.

     Vi har nu  nått en sådan nivå på byråkratin som hämmar utvecklingen av företagsamheten och måste tillse att våra viktiga företag i stället för byråkrati får de stöd från myndighetshåll de så väl behöver.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt tänker landskapsstyrelsen tillse att byråkratin och regelverket för företagare och lantbruksföretagare förenklas?

 

 

Mariehamn den 25 april 2003

 

 

Anders Englund