Enkel fråga 14/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 14/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2006-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tillstånd till jakt på sjöfågel våren 2006

 

 

Många inom den åländska jägarkåren känner en stor oro över att landskapsregeringen ännu inte fattat beslut om tillstånden för vårfågeljakt denna vår. Motiven till senfärdigheten har varit att landskapsregeringen velat följa utvecklingen beträffande fågelinfluensaviruset, samt att isläget omöjliggjort jakt.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

 

När tänker landskapsregeringen fattat ett beslut som möjliggör att vårens jakt på alfågel kan inledas?

 

 

Mariehamn den 10 april 2006

 

 

Anders Eriksson