Enkel fråga 14/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 14/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2009-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Indragning av övergångsställen

 

Landskapsregeringen har den 10 mars 2009 beslutat dra in ett antal övergångsställen på södra Åland, däribland två övergångsställen längs Flakavägen vilka används frekvent av bl.a. skolbarn och är belägna där GC-vägar mellan bycentrum och bostadsområden korsar landsvägen samt ett övergångsställe i korsningen Käringsundsvägen-Eckerövägen som utgör en fortsättning på en trottoar som är högt frekventerad sommartid.

     Flera av övergångsställena är angivna som del av detaljplaner och fastställda i vägplaner varför förfarandet att med ett landskapsregeringens beslut dra in dessa verkar märkligt, valet av övergångsställen förefaller inte heller tillräckligt genomtänkt och dessutom har de aktuella kommunerna inte hörts i frågan.

 

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen att ompröva beslutet om att dra in övergångsställen på södra Åland?

 

 

Mariehamn den 26 mars 2009

 

 

 

Danne Sundman