Enkel fråga 14/2009-2010

Tillhör ärendet: Jäv i fråga om golfbana
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 14/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2010-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Jäv i fråga om golfbana

 

 

Näringsminister Torbjörn Eliasson har i två separata beslut gällande Ålands golfbana ansett att han inte är jävig trots att två beredande tjänstemän ansett att jäv föreligger.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till lantrådet följande enkla fråga:

 

Föreligger jäv eller föreligger inte jäv i de ovannämnda av

näringsministern fattade besluten rörande Åland golfbana?

 

 

 

Mariehamn den  22 september 2010

 

 

Barbro Sundback