Enkel fråga 14/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 14/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2011-03-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Skärgårdsnämndens sekreterare

 

 

Enligt regeringens handlingsprogram ska skärgårdsnämndens status höjas, bl.a. som remissorgan. I ett skärgårdsutvecklingsprogram som utformas i samarbete med skärgårdsnämnden och kommunerna anges bl.a. Företagsam skärgårds riktlinjer. Utarbetandet av en skärgårdslag övervägs.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När avser landskapsregeringen anställa en ny sekreterare för skärgårdsnämnden och kommer uppdraget fortsättningsvis att vara utlokaliserat till någon skärgårdskommun?

 

 

 

Mariehamn den 2 mars 2011

 

 

Barbro Sundback